foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Uprzejmie informujemy, że na drodze gminnej
wzdłuż całego ogrodzenia szkolnego od strony południowej

zostaną ustawione znaki B-36.

Prosimy o przestr
zeganie zakazów
(zakaz zatrzymywania i postoju).

PKS w Rzeszowie S.A. informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. kierowcy obsługujący przewozy szkolne w regularnej komunikacji ogólnodostępnej na terenie Gminy Głogów Małopolski zobowiązani są do sprawdzania ważności posiadanych biletów przez wszystkich pasażerów w liniach regularnych i w związku z tym nie będą przewozić dzieci, które nie potwierdzą przejazdu przyłożeniem EM karty do czytnika bileterki autobusowej.

Czytaj więcej...

Uwaga!!! Nastąpiła zmiana numeru głównego do szkoły: 17 7897340

 

Nowe, aktywne numery telefonów do szkoły:

Sekretariat: 17 7897340

Pani Intendentka: 17 7897345

Pedagog: 17 7897344

Choroby nie znają granic. W każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przesyła list intencyjny do rodziców, który ma na celu zachęcenie rodziców do szczepienia dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień.     Pełna treść listu

 Copyright © 2019 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.