foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


PKS w Rzeszowie S.A. informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. kierowcy obsługujący przewozy szkolne w regularnej komunikacji ogólnodostępnej na terenie Gminy Głogów Małopolski zobowiązani są do sprawdzania ważności posiadanych biletów przez wszystkich pasażerów w liniach regularnych i w związku z tym nie będą przewozić dzieci, które nie potwierdzą przejazdu przyłożeniem EM karty do czytnika bileterki autobusowej.

Jest to przede wszystkim związane z ubezpieczeniem podróży pasażera.

Jest to czynność opisana w Regulaminie przewozu osób w paragrafie 11, obowiązkowa dla wszystkich pasażerów wsiadających do autobusu i jadących na podstawie biletu miesięcznego, wieloprzejazdowego, rocznego zapisanego na karcie elektronicznej.

Prosimy o przekazanie informacji dzieciom, rodzicom, wychowawcom, opiekunom aby uniknąć sytuacji, w której dziecko nie będzie zabrane do szkoły z powodu braku EM karty lub z powodu nieważnej karty. W przypadku karty uszkodzonej, które uniemożliwiają prawidłowy odczyt na bileterce prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się w kasach dworca celem wyrobienia duplikatu.

 Copyright © 2020 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.