foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Uprzejmie informujemy, że na drodze gminnej
wzdłuż całego ogrodzenia szkolnego od strony południowej

zostaną ustawione znaki B-36.

Prosimy o przestr
zeganie zakazów
(zakaz zatrzymywania i postoju).

 Copyright © 2019 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.