foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczone zostają procedury, które będą obowiązywały w naszej szkole w związku z organizowaniem zajęć od 25 maja br. Prosimy o zapoznanie z wytycznymi.

 

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 obowiązująca od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa w Wysokiej Głogowskiej

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

 

 

 Copyright © 2020 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.