Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Fizyka

Biologia

Geografia

Zajęcia artystyczne

Zajęcia techniczne

Informatyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

 Copyright © 2019 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.