Pełna dokumentacja szkoły znajduje się do wglądu w szkolnym sekretariacie.

Statut Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej 

Statut Szkoła Podstawowa 

Treść uchwał w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Wysokiej Głogowskiej

Uchwała z dnia 12.09.2019 r.
Uchwała z dnia 21.11.2019 r.

 

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.