Pomóż – pokaż – prowadź ...,
czyli jak usprawnić i wesprzeć opiekuńczo - wychowawczą funkcję rodziny we współczesny świecie.

Rodzina odgrywa dużą rolę w naszym życiu - uczy wzorców. Jednak patrząc na współczesny świat widzimy, że coraz trudniej utrzymać trwałe więzi w rodzinie.
Dlatego, w ramach projektu "Pomóż - pokaż - prowadź" chcemy pokazać i nauczyć jak atrakcyjnie i konstruktywnie spędzać czas z dzieckiem w każdym wieku. Zajęcia, warsztaty (m.in.: gra terenowa dla rodzin, wieczór pieśni patriotycznych, warsztaty gier planszowych dla rodziców, dziadków i wnuczków, warsztaty: z kreatywności, tańca z ogniem, prac ręcznych, architektury krajobrazu, pierwszej pomocy dla rodziców, poradnictwa zawodowego dla rodziców wracających na rynek pracy, i in.) i akcje społeczne wspólnie przygotowywane z dziećmi, rodzicami i dziadkami odbudują pozytywny obraz rodziców i dziadków, których rolą jest tworzenie i przekazywanie pozytywnych wzorców rodziny. Wspólnymi działaniami wskażemy i wzmocnimy zdrowy model życia, który w przyszłości będzie skutkował krzewieniem zachowań pożądanych społecznie.
Pomożemy (w opiece i wychowaniu) - Pokażemy (jak być z rodziną) - Poprowadzimy (w najtrudniejszych momentach).
Program "Pomóż – pokaż – prowadź" jest realizowany przez Stowarzyszeni Rozwoju Gminy Głogów Małopolski w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowe Młp., Niepublicznym Przedszkolu Parafialnym im. św. Michała Archanioła w Głogowie Młp. oraz Zespole Szkół w Albigowej.
Projekt jest w całości finansowany z funduszy Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie a jego realizacja jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w 2016 roku w ”WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016 – 2023”. Cel operacyjny II: Wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Działanie 4: Promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny.
Więcej informacji w artykule (*.pdf)

Warsztaty prac ręcznych dla rodziców i dzieci

galeria zdjęć


Rodzinna gra terenowa

galeria zdjęć

 
Warsztaty pierwszej pomocy z udziałem rodziców

galeria zdjęć
 

 

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.