Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej,
karty rowerowej i motorowerowej oraz świadectwa szkolnego

Regulamin imprez oraz dyskotek szkolnych

Regulamin wycieczki szkolnej w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej


 

Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin świetlicy szkolnej -

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej -

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Regulamin uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych -

 

 

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.