Definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest następująca:

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan fizycznego, umysłowego czy społecznego dobrostanu - dobrego samopoczucia.


Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  po raz pierwszy przystąpił w roku szkolnym 2010/2011 do ogólnopolskiego programu SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE. „Szkoła Promująca Zdrowie” to szkoła, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. W szkole promującej zdrowy styl życia panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej i dobrej współpracy, gdzie podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne i społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej. Realizacja działań sprzyjających zdrowiu wynikają z przynależności do sieci szkół promujących zdrowie. W naszej szkole prowadzone są działania z zakresu edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników, a głównym celem jest kształtowanie zdrowego stylu życia oraz stwarzanie klimatu społecznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu, osiąganiu sukcesów. Problematyka zdrowia w kontekście profilaktyki jest obecna w szkole we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. Na co dzień tworzymy atmosferę sprzyjającą dobrej kondycji fizycznej, psychicznej, społecznej zarówno uczniów, jak i wszystkich pracowników szkoły.

Nasza szkoła promując zdrowie zwiększa możliwości młodzieży do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując z nauczycielami i innymi osobami mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki w jakich żyją. Placówka propagując zdrowy i aktywny styl życia poprzez liczne działania i inicjatywy zaproponowane przez uczniów, uzyskała najpierw Certyfikat Regionalny a następnie Certyfikat Wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie.

Certyfikat Wojewódzki

         

Certyfikat Regionalny

 

 

 

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.