SZKOŁA PODSTAWOWA

Dokumenty dla rodziców uczniów zgłaszających dziecko do Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej


Regulamin rekrutacji 2021/2022

Karta zgłoszenia

Wniosek o przyjęcie

Oświadczenie - rodzeństwo

Oświadczenie o miejscu pracy

Oświadczenie o wspieraniu

Wniosek o odroczenie

Oświadczenie woli zapisu

Wniosek o uzasadnienie

Oświadczenie lekcje religii

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 - do przyjęcia ucznia

 - do rekrutacji w szkole

OŚWIADCZENIE - zgoda

 

 

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.