SZKOŁA PODSTAWOWA

Dokumenty dla rodziców uczniów zgłaszających dziecko do Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej


Regulamin rekrutacji
Wniosek o przyjęcie
Karta zgłoszenia


GIMNAZJUM

Dokumenty dla rodziców uczniów zgłaszających dziecko do Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Wysokiej Głogowskiej


Regulamin rekrutacji
Wniosek o przyjęcie
Karta zgłoszenia
Oświadczenie o wielodzietności

 Copyright © 2019 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.