Innowacyjny program wolontaryjny realizowany przez Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej, Gimnazjum nr 12 im. św. Jadwigi w Rzeszowie, Szkołą Podstawowa nr 5 w Rzeszowie, Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich „Akta” z Rzeszowa, finansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.


"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,
które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
Jan Paweł II
          

           Gdy choroby i niepełnosprawność spotykamy w każdej dziedzinie naszego życia, młody człowiek musi umieć nie tylko odnaleźć się, ale przede wszystkim musi umieć pomagać, współczuć, wspierać osoby potrzebujące pomocy. Młody człowiek już wie, że niepełnosprawnością nie można się zarazić, a dysfunkcji nie można nabyć przez podanie komuś ręki. Młody człowiek ma świadomość, że żyjąc w obecnym świecie, nie może stać obojętnie obok człowieka, który może być jego ojcem, bratem, czy przyjacielem.
           Współczesna szkoła ma towarzyszyć i przewodniczyć młodemu człowiekowi w jego wkraczaniu w dorosłe życie oraz pomagać w rozwijaniu i rozbudzaniu zainteresowań, kreatywności. Jedną z form spełniającą powyższe założenia jest wolontariat uczniowski, którego zadaniem jest dobrowolne i bezpłatne niesie pomocy lub wykonywanie prac na rzecz innych ludzi, bądź społeczeństwa. W zamian otrzymuje się satysfakcję, spełnienie i poczucie realizacji siebie, wyższą samoocenę, pozycję w grupie społecznej oraz poczucie sensu życia. Pomoc wolontaryjna wykracza poza ramy koleżeństwa i rodziny.
           Potrzeba wprowadzenia działań wolontaryjnych wynika z faktu, iż nasze społeczeństwo podlega zmianom. Młodzież i dzieci bardzo szybko uczą się życia komercyjno – konsumpcyjnego, na dalszy plan spychając rzeczy ważne. Dorośli sami zabiegani i zagubieni w realiach współczesnego świata nie maja czasu na bycie przewodnikiem po krętych drogach życia. Trudno się zatem dziwić, że samotnie wychowująca się młodzież, idzie w ślady dorosłych, nie umiejąc czasami dostrzec, że obok stoi bliźni, który potrzebuje pomocy.
           Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez młodzież potrzebom, Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej, współpracując ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej, Gimnazjum nr 12 im. św. Jadwigi w Rzeszowie, Szkołą Podstawowa nr 5 w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich „Akta” z Rzeszowa, podjął realizację innowacyjnego programu wolantaryjnego „Niczym się nie różnimy”. Program ten został zatwierdzony do realizacji i wpisany do rejestru programów innowacyjnych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie pana mgr Jacka Wojtasa.
           Nasz program kierujemy do młodzieży aktywnej, wrażliwej, zdolnej oddziaływać twórczo na otoczenie i realizować siebie przez niesienie pomocy innym. Takie działania umożliwią im refleksję nad samym sobą, poznanie własnych celów, możliwości i potrzeb. Dzięki programowi młodzież i dzieci mają szanse wybrać z różnych pomysłów najważniejsze cele życiowe. Podejmowane przez uczniów działania zlikwidują bariery społeczne, rozwiną człowieczeństwo, nauczą pozytywnego spojrzenia na otaczający świat, wzmocnią postawy społecznie pożądane, nauczą poszanowania wartości drugiego człowieka.
           W miesiącu październiku, w ramach programu „Niczym się nie różnimy” dzieci z klas IV i V Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej wraz z nauczycielkami: Elżbietą Kaszubą, Eweliną Brudz oraz Małgorzatą Stopą - Wołowiec brały udział w kweście na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Pieniądze zbierano w dniu 9 października 2011 roku po każdej Mszy św. w Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Wysokiej Głogowskiej. Zebrane fundusze przekazano na konto Diecezji Rzeszowskiej. Kontynuacja kwesty miała miejsce w dniach 10 – 22 października 2011 roku i odbywała się na terenie Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej i miejscowych sklepów. Zebrane pieniądze wysłano do Fundacji FDNT w Warszawie. Cieszy nas fakt, że łączna suma z oby tych kwest wyniosła 1 569,83 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży. XI Dzień Papieski organizowany był pod hasłem „Jan Paweł II Człowiek Modlitwy” .
           Od września uczniowie Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej we współpracy z Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie zbierają plastikowe zakrętki dla Kasi z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym. Do dnia dzisiejszego udało się zebrać 33 kg nakrętek. Akcja trwa.
           Dzięki projektowi „Niczym się nie różnimy” finansowanemu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie udało się zorganizować wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Gimnazjum nr 12 im. św. Jadwigi w Rzeszowie, Szkoły podstawowej nr 5 w Rzeszowie oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej do Skansenu w Kolbuszowej. W wyjeździe udział wzięło 90 uczestników oraz 11 opiekunów. W trakcie pobytu zwiedzano Skansen, zorganizowano rozgrywki sportowe oraz urządzono mały piknik, na którym wspólnie pieczono kiełbaski. Celem wyjazdu była integracja wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi. Wszyscy uczestnicy wyjazdu wrócili szczęśliwi i zadowoleni.
           1 listopad również nie przeszedł bez echa wśród naszych wolontariuszy, którzy aktywnie włączyli się do kwesty na rzecz ubogich i bezdomnych Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Albert, działającego we współpracy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Wolontariusze z klasy VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum poświęcili swój wolny czas, aby wspomóc szczytny cel kwestując przy miejscowym cmentarzu.
           Serdeczne podziękowania składamy na ręce wszystkich naszych ofiarodawców oraz ks. Dawidowi Krzeszowskiemu za okazaną pomoc.

Elżbieta Kaszuba
Małgorzata Stopa – Wołowiec


galeria zdjęć


galeria zdjęć

 

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.