KONKURSY PRZEDMIOTOWE
organizowane przez
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 Informacje nt organizacji konkursów oraz zakres wymagań do konkursów przedmiotowych realizowanych w gimnazjach i szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym 

Zadania konkursowe i klucze odpowiedzi z lat poprzednich

 

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.