Pełna dokumentacja szkoły znajduje się do wglądu w szkolnym sekretariacie.

Statut Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej

Statut Szkoła Podstawowa

 Copyright © 2020 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.