W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej po raz pierwszy przystąpili do akcji „Pomóżmy zwierzakom”. Wówczas była to XI edycja. Przeprowadzeniem akcji zajęła się klasa III gimnazjum. Koordynatorkami były: pani Barbara Furman- opiekun SK LOP i pani Elżbieta Kaszuba- wychowawca klasy III.

Celem akcji było unaocznienie roli człowieka w przyrodzie, wyrobienie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za współistnienie ludzi i zwierząt, kształtowanie gotowości niesienia pomocy istotom słabszym. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum nie pozostali głusi na potrzeby opuszczonych zwierząt. Przeprowadzono zbiórkę produktów żywnościowych.

Przekazano zebrane przez uczniów Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej produkty w postaci: kasz, makaronów, konserw, ryżu, a także kołdry i koce do schroniska. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży i na stałe wpisała się w działania szkoły, gdyż cele akcji takie jak: wyrobienie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za współistnienie ludzi i zwierząt, kształtowanie wrażliwych postaw wobec istot słabych, gotowości do niesienia im pomocy, unaocznienie roli człowieka w przyrodzie i jego wpływu na poziom bezpieczeństwa – zwłaszcza posiadaczy zwierząt zostały osiągnięte.

W dalszych latach akcje zostały wzbogacone o audycje radiowe, których zadaniem jest przybliżenie słuchaczom sytuacji zwierząt przebywających w schronisku i uświadomienie, że każdy może pomóc, nawet wirtualnie. Ponadto zorganizowano konkurs plastyczny i literacki pt. „Oni potrzebują naszej pomocy”.

http://zswg.vot.pl/FOTKI/kundel/pies2.jpg http://zswg.vot.pl/FOTKI/kundel/pies1.jpg http://zswg.vot.pl/FOTKI/kundel/kundelek%20(5).JPG

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.