PRZEWODNICZĄCA KOMITETU RODZICIELSKIEGO

Ewa Podgórska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Joanna Gaweł

SEKRETARZ

Jadwiga Podgórska - Krzywonos


KOMISJA REWIZYJNA

Aleksandra Weremczuk
Diana Burdzińska
Jolanta BrzozowskaNr konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej:

21-9159-0000-2001-0000-0286-0001


Współdziałanie rodziców ze szkołą sprzyja prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej poprzez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.


Udział rodziców w życiu szkoły przyczynia się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych młodzieży, do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

 Copyright © 2020 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.