Nasza szkoła przystąpiła i realizowała w roku szkolnym 2013/2014 program Ministerstwa Edukacji Narodowej „SZKOŁA W RUCHU”, który popularyzował sport i aktywny wypoczynek. Ruch w szkole obejmował zajęcia edukacyjne oraz alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacja zdrowotna, a także pozalekcyjne zajęcia sportowe.


Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu w szkole zwracano uwagę między innymi na:
· uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
· konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
· związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
· uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
· podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

 

Uczniowie naszej szkoły nie próżnują i są aktywni fizycznie nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego ale także na zajęciach pozalekcyjnych. Bardzo chętnie biorą udział w rozgrywkach sportowych w wielu różnych dyscyplinach sportowych. Są to gry zespołowe, lekkoatletyka, badminton, narciarstwo biegowe, pływanie, młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze. Reprezentują barwy szkoły na wszystkich szczeblach rozgrywek sportowych począwszy od zawodów gminnych a na wojewódzkich skończywszy. Biorą udział w wycieczkach rowerowych po terenie naszej gminy. Są zaangażowani w kulturę fizyczną i chętnie w niej uczestniczą.


http://zswg.vot.pl/FOTKI5/resovia/slides/2013-09-19%2011.52.25.jpg

http://zswg.vot.pl/FOTKI5/sport3sp/slides/IMG_3813.JPG

 

 

 

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.