Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Język angielski kl.I-III

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Przyroda

Biologia

Geografia

Historia

Plastyka

Muzyka

Zajęcia techniczne

Zajęcia komputerowe

Wychowanie fizyczne kl. 4 i 7 SP

Wychowanie fizyczne kl. 5 i 6 SP

 Copyright © 2019 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.