Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Język angielski kl.I-III

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Przyroda

Biologia

Geografia

Historia i Społeczeństwo

Historia

Chemia

Fizyka

EDB

WOS

Plastyka

Muzyka

Technika

Informatyka

Wychowanie fizyczne kl. 4,5,7,8 SP

Wychowanie fizyczne kl. 6 SP

 Copyright © 2019 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.