Edukacja wczesnoszkolna

Język polski -

Język angielski kl.I-III -

Język angielski -

Język niemiecki - 

Matematyka -

Przyroda -

Biologia -

Geografia -

Historia i Społeczeństwo

Historia

Chemia

Fizyka -

EDB

WOS

Plastyka -

Muzyka -

Technika -

Informatyka -

Wychowanie fizyczne kl. 4,5,7,8 SP

Wychowanie fizyczne kl. 6 SP

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.