DYREKTOR SZKOŁY   mgr Jolanta Kwarta

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY   mgr Aneta Kowalska


PEDAGOG
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec


BIBLIOTEKA
     mgr Iwona Krawiec


ŚWIETLICA
    
     mgr Małgorzata Wąsik
     mgr Agnieszka Węglowska-Dziura
     mgr Paweł Pawliczak
     mgr Dariusz Piotrowski
    


PRZEDSZKOLE
     mgr Beata Bazan-Łabudzka
     mgr Paulina Gniewek
     mgr Bożena Ruśnica
     mgr Agnieszka Zając
     mgr Anna Ząbik
     mgr Monika Zygora
    
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
     mgr Monika Grzybowska
     mgr Katarzyna Kowal
     mgr Teresa Ligęza
     mgr Barbara Ożóg
     mgr Karolina Porada
     mgr Joanna Poręba


RELIGIA
     ks. mgr Arkadiusz Puzio
     mgr Ewa Rybka-Oktaba


JĘZYK POLSKI
     mgr Mariola Marut
     mgr Bernadeta Sałek


JĘZYK ANGIELSKI
     mgr Monika Khan
     mgr Ewelina Początek


JĘZYK NIEMIECKI
     mgr Ewelina Brudz


MATEMATYKA
    mgr Joanna Bujak
    mgr Aneta Kowalska
    mgr Emilia Lewandowska


FIZYKA
    mgr Joanna Bujak


BIOLOGIA - PRZYRODA- GEOGRAFIA
     mgr inż. Barbara Furman


CHEMIA
     mgr Beata Czarnik


PLASTYKA - MUZYKA
     mgr Małgorzata Wąsik


TECHNIKA - INFORMATYKA
      mgr inż. Karolina Gotkowska


HISTORIA - WOS
     mgr Tadeusz Zygo


WYCHOWANIE FIZYCZNE
      mgr Paweł Pawliczak
      mgr Dariusz Piotrowski


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
      mgr Paweł Pawliczak


WDŻ - Wychowanie do życia w rodzinie
     mgr Ewelina Brudz


ZAJĘCIA REWALIDACYJNE i KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

     mgr Jarosław Iskrzycki
     mgr Barbara Kołodziej
     mgr Katarzyna Kowal
     mgr Agnieszka Napiórkowska
     mgr Katarzyna Rzucidło
     mgr Katarzyna Snopek
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec

 
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
     mgr Jarosław Iskrzycki
     mgr Barbara Kołodziej
     mgr Agnieszka Napiórkowska
     mgr Katarzyna Snopek
     
NAUCZYCIEL LOGOPEDA
     mgr Agnieszka Zając


DORADZTWO ZAWODOWE
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.