DYREKTOR SZKOŁY   mgr Jolanta Kwarta

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY   mgr Aneta Kowalska
w zastępstwie w roku szkolnym 2019/2020 mgr Katarzyna Kowal


PEDAGOG
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec


BIBLIOTEKA
     mgr Iwona Krawiec


ŚWIETLICA
    
     mgr Barbara Furman
     mgr Małgorzata Wąsik
     mgr Paweł Pawliczak
     mgr Dariusz Piotrowski
     mgr Joanna Ziobro


PRZEDSZKOLE
     mgr Beata Bazan-Łabudzka
     mgr Paulina Gniewek
     mgr Bożena Ruśnica
     mgr Agnieszka Zając
     mgr Monika Zygora


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
     mgr Katarzyna Kowal
     mgr Monika Grzybowska
     mgr Teresa Ligęza
     mgr Karolina Porada
     mgr Joanna Poręba


RELIGIA
     ks. proboszcz Zbigniew Gargaś
     ks. mgr Arkadiusz Puzio


JĘZYK POLSKI
     mgr Mariola Marut
     mgr Bernadeta Sałek


JĘZYK ANGIELSKI
     mgr Monika Khan
     mgr Ewelina Początek


JĘZYK NIEMIECKI
     mgr Anna Orchowska


MATEMATYKA
    mgr Bernadeta Gul
    mgr Emilia Lewandowska


FIZYKA
    mgr Emilia Lewandowska


BIOLOGIA - PRZYRODA- GEOGRAFIA
     mgr inż. Barbara Furman


CHEMIA
     mgr inż. Joanna Ziobro


PLASTYKA - MUZYKA
     mgr Małgorzata Wąsik


TECHNIKA - INFORMATYKA
      mgr inż. Karolina Gotkowska


HISTORIA - WOS
     mgr Tadeusz Zygo


WYCHOWANIE FIZYCZNE
      mgr Paweł Pawliczak
      mgr Dariusz Piotrowski


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
      mgr Paweł Pawliczak


WDŻ - Wychowanie do życia w rodzinie
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec


ZAJĘCIA REWALIDACYJNE i KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec
     mgr Barbara Kołodziej
     mgr Małgorzata Kościelna
     mgr Jarosław Iskrzycki


NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
     mgr Jarosław Iskrzycki
     mgr Barbara Kołodziej
     mgr Małgorzata Kościelna
     mgr Katarzyna Snopek
     mgr Elżbieta Wilk
    


NAUCZYCIEL LOGOPEDA
     mgr Małgorzata Kościelna


DORADZTWO ZAWODOWE
     mgr Małgorzata Kościelna

 Copyright © 2020 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.