DYREKTOR SZKOŁY   mgr Jolanta Kwarta

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY   mgr Aneta Kowalska


PEDAGOG
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec


BIBLIOTEKA
     mgr Iwona Krawiec


ŚWIETLICA
     mgr Ewelina Brudz
     mgr Małgorzata Wąsik
     mgr Mariola Marut
     mgr Paweł Pawliczak
     mgr Dariusz Piotrowski
     mgr Karolina Porada


PRZEDSZKOLE
     mgr Edyta Drzał
     mgr Beata Bazan-Łabudzka
     mgr Paulina Gniewek
     mgr Anna Ząbik
     mgr Agnieszka Zając
     mgr Monika Zygora


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
     mgr Katarzyna Kowal
     mgr Teresa Ligęza
     mgr Karolina Porada
     mgr Joanna Poręba


RELIGIA
     ks. proboszcz Zbigniew Gargaś
     ks. mgr Arkadiusz Puzio


JĘZYK POLSKI
     mgr Elżbieta Kaszuba
     mgr Mariola Marut
     mgr Bernadeta Sałek


JĘZYK ANGIELSKI
     mgr Monika Khan
     mgr Agnieszka Węglowska-Dziura


JĘZYK NIEMIECKI
     mgr Ewelina Brudz


MATEMATYKA
     mgr Joanna Bujak
     mgr Bernadeta Gul
     mgr Aneta Kowalska


FIZYKA
     mgr Joanna Bujak


BIOLOGIA - PRZYRODA- GEOGRAFIA
     mgr inż. Barbara Furman


CHEMIA
     mgr inż. Marta Cisło


PLASTYKA - MUZYKA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
     mgr Małgorzata Wąsik


ZAJĘCIA TECHNICZNE - INFORMATYKA
      mgr inż. Karolina Gotkowska


HISTORIA - WOS - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
     mgr Tadeusz Zygo


WYCHOWANIE FIZYCZNE
      mgr Paweł Pawliczak
      mgr Dariusz Piotrowski


WDŻ - Wychowanie do życia w rodzinie
     mgr Ewelina Brudz


ZAJĘCIA REWALIDACYJNE i KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
     mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec
     mgr Justyna Szeliga
     mgr Barbara Kołodziej
     mgr Małgorzata Kościelna
     mgr Katarzyna Kowal


NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
     mgr Barbara Kołodziej
     mgr Małgorzata Kościelna
     mgr Justyna Szeliga


NAUCZYCIEL LOGOPEDA
     mgr Małgorzata Kościelna


DORADZTWO ZAWODOWE
     mgr Małgorzata Kościelna

 Copyright © 2019 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.