„ZA WOLNOŚĆ... DZIĘKUJEMY”
Podsumowanie projektu patriotycznego w ZS w Wysokiej Głogowskiej

 

          W okresie od października do grudnia 2018 roku w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej realizowany był projekt o tematyce patriotycznej pod hasłem „Za wolność... dziękujemy”. Placówka otrzymała na to przedsięwzięcie dotację z Fundacji PZU.

          Głównym celem projektu było uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę poprzez działania artystyczne.

          Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajów oraz kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.  Kształtowanie postawy patriotyzmu jest ważnym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków do pełnienia ważnych ról społecznych.

          Tym celom służyły działania realizowane w ramach projektu:

- warsztaty wokalne,          

- Wieczór Pieśni Patriotycznej,

- nagranie filmu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości,

 

- włączenie się do akcji „Rekord dla Niepodległej”.

          W ramach projektu został też zorganizowany Szkolny Konkurs Plastyczny na graffiti upamiętniające 100.  Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII SP oraz klasy III gimnazjum. Autorzy zwycięskiej pracy- uczniowie kl. III gimnazjum- mogli sami zrealizować swój projekt tworząc wspaniałe dzieło na ścianie szkolnego korytarza. Obok treści graficznej-białego orła w koronie z rozpostartymi skrzydłami trzymającego w szponach biało-czerwoną wstęgę – uczniowie umieścili piękne motto autorstwa Stefana Packa „Rozum powinien być wolny, wolność- rozumna”.

 

Będzie to trwała pamiątka ważnej Rocznicy wykonana przez historyczny- ostatni rocznik gimnazjalistów. Mamy nadzieję, że tego typu lekcja historii na długo zapadnie w pamięci młodych ludzi i przyczyni się do popularyzowania wiedzy o tych, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny.

          Wykonanie graffiti upamiętniającego 100- lecie niepodległości było ostatnim zadaniem i zarazem podsumowaniem projektu „Za wolność... dziękujemy”.

        Jesteśmy głęboko przekonani, że tak wspaniałe upamiętnienie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przyczyni się do świadomego i głębokiego przeżywania doniosłych wydarzeń historycznych oraz trwałego zakorzenienia patriotyzmu w sercach młodego pokolenia.

 

Małgorzata Wąsik -
koordynator projektu „Za wolność... dziękujemy”
ZS w Wysokiej Głogowskiej

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.