Drogi rodzicu zachęcamy do poświęcenia kilku minut na zapoznanie się z ciekawymi artykułami.

nauczyciele
ZS w Wysokiej Głogowskiej


Reklama a dziecko

Uczestnictwo w ruchu drogowym

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Budzenie zainteresowań czytelniczych

Wirtualna rzeczywistość

Uzależnienie dziecka od Internetu

Fikcyjne więzi

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie

Kłopoty w uczeniu się matematyki

Tablica interaktywna w szkole… i co dalej?

 Copyright © 2021 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.