foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Akademia Piłkarska "Głogovia"    -   Informacja z dnia 9.06.2020 r.

 Pismo przewodnie                  Karta zapisu APG

 


 

Akademia Piłkarska "Głogovia" rozpoczyna nabór do najmłodszych grup piłkarskich.

Zachęcamy do zapisów Państwa dzieci, by od najmłodszych lat  reprezentowały barwy 
klubu z 95-letnią tradycją.

Koordynatorem akademii jest
Pan Tomasz Dec.

Kontakt meilowy i telefoniczny podaliśmy na plakacie. Zapraszam do współpracy,

 

Prezes LKS Głogovia
Aneta Ginter
#łączynaspiłka

  Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach  AKADEMII  PIŁKARSKIEJ GŁOGOVIA we współpracy z „UKS IKAR”

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczone zostają procedury, które będą obowiązywały w naszej szkole w związku z organizowaniem zajęć od 25 maja br. Prosimy o zapoznanie z wytycznymi.

 

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 obowiązująca od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania w Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa w Wysokiej Głogowskiej

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

 

 

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, przesyła w załączeniu list z Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

List skierowany do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w edukacyjnym programie dla szkół podstawowych pod nazwą "Program dla szkół".

W związku z rozpoczęciem drugiego semestru realizacji programu w przygotowanym liście organizator przypomina rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Organizator zachęca również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

Treść listu

 

Zachęcamy do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o UK

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 7 - 8 szkół podstawowych z powiatu rzeszowskiego.

Czytaj więcej...

 Copyright © 2020 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej  Rights Reserved.